TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii do przechowywania ustawień na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Szkolenie dla kierowników urzędów stanu cywilnego i ich zastępców - Lublin

W dniach 7 - 8 września 2016 r., we współpracy z Wydziałem Spraw Obywatelskich i cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego  oraz firmą TECHNIKA IT S. A, Oddział Lubelski SUSC RP organizuje szkolenie dla kierowników urzędów stanu cywilnego i ich zastępców. Tematem głównym szkolenia będą zmiany w Ustawie Prawo o aktach stanu cywilnego, z których część wchodzi w życie już 27 sierpnia 2016r. Nowe rozwiązania wymagają jednolitego dla wszystkich urzędów stanu cywilnego przeszkolenia i wyjaśnienia wątpliwości, tak by wypracować możliwie jednakową praktykę w zakresie stosowania znowelizowanej ustawy.

Szkolenie odbędzie się w Lublinie w budynku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, przy ulicy Spokojnej.

Noclegi w hotelu „Huzar”, ul. Spadochroniarzy 7

Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki udostępnią masowy migrator danych

Ministerstwo Cyfryzacji i Centralny Ośrodek Informatyki poinformowały, że w listopadzie 2016 r. udostępnią masowy migrator danych, dzięki któremu przenoszenie rekordów ze starych gminnych baz do systemu centralnego będzie szybsze. Dzięki nowemu narzędziu, gminy będą mogły jednocześnie wprowadzić np. 100 aktów, a nie każdy pojedynczo. Nie będzie ona także zatrzymywała możliwości bieżącej pracy na komputerze. COI zaprosiło do współpracy firmę Technika IT, która ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w informatyzacji USC i obsługiwała wcześniej 50 proc. USC w Polsce dostarczając aplikacje lokalne, dzięki którym były rejestrowane akty stanu cywilnego. Na aplikacjach tej firmy pracowały m.in. prawie wszystkie miasta pow. 100 tys. mieszkańców i przez nią w 2014 roku przeszło 80 proc. rejestrowanych urodzeń - podkreśla Piotr Woźny – wiceministrer cyfryzacji. Trwają także prace nad poprawką, dzięki której będzie można wydawać odpisy z aplikacji wspierającej w okresie przejściowym. Będzie to pomoc głównie dla dużych miast. Obecnie w gminach urzędnicy starają się migrować akty, co jest bardzo czasochłonne.

Źródło: samorząd.pap.pl

Spotkanie w Augustowie

W dniach 31 maja – 2 czerwca 2016r. w Augustowie miało miejsce seminarium dla urzędników USC, w którym uczestniczył także nowy Prezes Zarządu Głównego SUSC Piotr Gajewski. Nowy Prezes na początku swojej kadencji stawia głównie na kontakt bezpośredni ze środowiskiem, deklarując tym samym swoją dyspozycyjność i wsparcie.

Podczas swojego wystąpienia Piotr Gajewski skoncentrował się głównie na omówieniu zadań zespołu powołanego przez Ministra Cyfryzacji przy COI ds. projektowania zmian w aplikacji ŹRÓDŁO, którego sam jest członkiem. Do najważniejszych obecnie spraw, nad którymi pracuje zespół należy przede wszystkim poprawa ergonomii pracy w USC, a wśród spraw priorytetowych wymienia się:

  • zmiany w podpisie elektronicznym,
  • zmiany w PESEL-u,
  • zmiany przy dokonywaniu wzmianek,
  • a także projektowane zmiany w Ustawie Poasc.

Więcej na ten temat będzie można przeczytać w wywiadzie z nowym Prezesem ZG SUSC w jednym z najbliższych numerów newslettera TECHNIKA I USC.

Seminarium w Wiśle - 18-20 maja 20016 r.

W dniach 18-20 maja 2016 r. odbyło się w Wiśle seminarium szkoleniowe dla kierowników, ich zastępców oraz pracowników Urzędów Stanu Cywilnego.

Seminarium stanowiło kontynuację systematycznego dokształcania zawodowego pracowników USC zgodnie ze statutem Stowarzyszenia.

W szkoleniu udział wzięło 84 uczestników, wśród których nie zabrakło także gości spoza Śląska. Obecni byli przedstawiciele Świdnicy, Dzierżoniowa, Niemczy, Legnicy, a także Krakowa oraz Dolnego Śląska. Seminarium w głównej mierze poświęcone było tematyce związanej z nową ustawą prawo o aktach stanu cywilnego, a w szczególności  trudnościom w interpretacji nowych przepisów. Celem szkolenia było wyrobienie wśród urzędników prawidłowej praktyki w stosowaniu w/w Ustawy.

Program szkolenia był obszerny, a poszczególne bloki tematyczne omawiane były przez znanych praktyków w dziedzinie rejestracji stanu cywilnego.

Bardziej szczegółowy opis szkolenia dostępny będzie już w kolejnym numerze newslettera TECHNIKA I USC.