TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii do przechowywania ustawień na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Relacja ze szkolenia w Lublinie

W dniach 5-6 maja 2016r. odbyło się w Lublinie 2-dniowe szkolenie organizowane przez Odział Lubelski SUSC RP z logistycznym wsparciem Techniki.

Wykłady prowadziła m. in.: pani Danuta Sorbian i Ewa Iwańczuk z USC m. st. Warszawy oraz pan Henryk Chwyć.

W czwartkowe przedpołudnie, analityk firmy TECHNIK IT przedstawił zagadnienia dotyczące funkcjonalności aplikacji wspierających migrację aktów z PB_USC i AA_USC. Omówione zostały takie tematy jak:

 

1. Przenoszenie aktów z lokalnego rejestru USC do centralnego rejestru stanu cywilnego (RSC) za pośrednictwem plików XML (bez usuwania i ponownego przepisywania treści wzmianek w ŹRÓDLE),

2. Automatyczne i półautomatyczne uzupełnianie oraz ewentualne naprawianie zawartości aktów, wzmianek, przypisków w trakcie generowania plików XML, obejmujące w szczególności:

  • Identyfikację rodzaju wzmianki (w rozumieniu aplikacji ŹRÓDŁO) w celu zagwarantowania poprawnego brzmienia odpisów wydawanych ze ŹRÓDŁA - w tym właściwej adnotacji na odpisach skróconych aktu małżeństwa lub poprzedniej nazwy miejscowości (w nawiasie).
  • Automatyczne ustalanie i podpowiadanie niewypełnionego pola płeć w przenoszonym akcie urodzenia.
  • Wyodrębnienie i przesunięcie do właściwych pól nazwisk aktualnie noszonych, jeżeli są inne niż po zawarciu małżeństwa.
  • Wyodrębnienie i przesunięcie do właściwych pól danych podmiotu zgłaszającego urodzenie lub zgon.
  • Wyodrębnienie i przesunięcie do właściwych pól danych kierownika, który sporządził akt lub wpisał wzmiankę. Wyodrębnienie i przesunięcie do właściwych pól nazwisk rodziców zmarłego w akcie zgonu.

3. Zestawienia i skorowidze uwzględniające jednocześnie „historyczne” numery aktów oraz oznaczenia aktów nadane po przeniesieniu do RSC.

4. Usprawnienie zarządzania aktami zbiorowymi przez dodatkowy wyróżnik uzupełniający oznaczenie aktu nadane po przeniesieniu do RSC.

Ponad to przekazano uczestnikom aktualne informacje na temat gotowości do wydawanie odpisów archiwalnych aktów na nowych blankietach za pomocą dotychczasowych aplikacji USC (PB_USC i AA_USC) w kontekście projektowanej nowelizacji ustawy PASC.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia można znaleźć na stronie:
http://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/seminarium-dla-kierownik%C3%B3w-i-zast%C4%99pc%C3%B3w-urz%C4%99du-stanu-cywilnego

Seminarium Szkoleniowe - Wisła, 18-20 maj 2016 r.

Stowarzyszenie Urzędników Stanu Cywilnego oddział śląski, we współpracy z firmą TECHNIKA IT organizuje w Wiśle w dniach 18-20 maja 2016r. 

SEMINARIUM SZKOLENIOWE DLA KIEROWNIKÓW, ICH ZASTĘPCÓW ORAZ PRACOWNIKÓW URZĘDÓW STANU CYWILNEGO.

Seminarium poświęcone będzie w szczególności omówieniu wątpliwości jakie pojawiają się wokół zmian w przepisach prawnych dotyczących rejestracji stanu cywilnego. Seminarium jest próbą odpowiedzi na liczne pytania ze strony urzędników stanu cywilnego dotyczących prawidłowej praktyki i właściwej interpretacji obowiązujących przepisów.

Miejsce szkolenia – DOM WYPOCZYNKOWY „RELAKS” W Wiśle.

Zgłoszenia uczestnictwa przyjmuje recepcja ośrodka „RELAKS” pod adresem This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 33 855-30-10

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Konferencja w Siedlcach

W dniu 12 kwietnia w Siedlcach odbyła się jednodniowa konferencja organizowana przez firmy TECHNIKA IT oraz TBD MAZOWSZE Sp.z o.o.

Konferencja poświęcona była dostosowaniu dotychczasowych aplikacji USC do projektowanych zmian ustawy PASC oraz usprawnienia procesu migracji aktów stanu cywilnego do centralnego rejestru stanu cywilnego, za pośrednictwem plików XML wczytywanych przez aplikację ŹRÓDŁO.

W konferencji wzięło udział około 50 uczestników zajmujących się z rejestracją stanu cywilnego.

Na konferencji obecny był I Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce Jarosław Głowacki, który otworzył spotkanie i przywitał uczestników. Konferencję zaszczycili także swoją obecnością: Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Siedlcach – Marcin Skolimowski wraz z informatykiem – Krzysztofem Osikiem, pracownik Oddziału Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Delegatura w Siedlcach – pani Iwona Parys, a także z-ca dyrektora ZETO Białystok – Adam Jurczenia.

Prelekcję prowadził Pan Jan Krzysztof Wojtala z firmy TECHNIKA IT S.A. Przedstawił on problematykę migracji aktów stanu cywilnego oraz opowiedział o planach rozwoju aplikacji EZD adresowanej między innymi do urzędów stanu cywilnego.

W przerwie konferencji odbyło się spotkanie z Prezydentem Siedlec – Wojciechem Kudelskim. 

Szkolenie w Lublinie

Szanowni Państwo,

Lubelski Oddział Stowarzyszenia Urzędników Stanu Cywilnego RP we współpracy z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego organizuje dla kierowników urzędów stanu cywilnego i ich zastępców dwudniowe seminarium, które odbędzie się w następujących terminach:

  • 5-6 maja 2016 r. (woj. lubelskie),
  • 16-18 maja 2016 r. (woj. mazowieckie),
  • 23-24 maja 2016 r. (woj. lubelskie).

Współorganizatorem seminarium jest firma TECHNIKA IT S.A.

Tematem seminarium będzie  omówienie ponad rocznego doświadczenia urzędów stanu cywilnego w stosowaniu nowej ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego i funkcjonowania aplikacji „ŹRÓDŁO”.

Szkolenie odbędzie się w Lublinie w hotelu „HUZAR” ul. Spadochroniarzy 7.