TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii do przechowywania ustawień na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Relacja ze szkolenia w Lublinie

Utworzono: środa, 11, maj 2016 14:46

W dniach 5-6 maja 2016r. odbyło się w Lublinie 2-dniowe szkolenie organizowane przez Odział Lubelski SUSC RP z logistycznym wsparciem Techniki.

Wykłady prowadziła m. in.: pani Danuta Sorbian i Ewa Iwańczuk z USC m. st. Warszawy oraz pan Henryk Chwyć.

W czwartkowe przedpołudnie, analityk firmy TECHNIK IT przedstawił zagadnienia dotyczące funkcjonalności aplikacji wspierających migrację aktów z PB_USC i AA_USC. Omówione zostały takie tematy jak:

 

1. Przenoszenie aktów z lokalnego rejestru USC do centralnego rejestru stanu cywilnego (RSC) za pośrednictwem plików XML (bez usuwania i ponownego przepisywania treści wzmianek w ŹRÓDLE),

2. Automatyczne i półautomatyczne uzupełnianie oraz ewentualne naprawianie zawartości aktów, wzmianek, przypisków w trakcie generowania plików XML, obejmujące w szczególności:

  • Identyfikację rodzaju wzmianki (w rozumieniu aplikacji ŹRÓDŁO) w celu zagwarantowania poprawnego brzmienia odpisów wydawanych ze ŹRÓDŁA - w tym właściwej adnotacji na odpisach skróconych aktu małżeństwa lub poprzedniej nazwy miejscowości (w nawiasie).
  • Automatyczne ustalanie i podpowiadanie niewypełnionego pola płeć w przenoszonym akcie urodzenia.
  • Wyodrębnienie i przesunięcie do właściwych pól nazwisk aktualnie noszonych, jeżeli są inne niż po zawarciu małżeństwa.
  • Wyodrębnienie i przesunięcie do właściwych pól danych podmiotu zgłaszającego urodzenie lub zgon.
  • Wyodrębnienie i przesunięcie do właściwych pól danych kierownika, który sporządził akt lub wpisał wzmiankę. Wyodrębnienie i przesunięcie do właściwych pól nazwisk rodziców zmarłego w akcie zgonu.

3. Zestawienia i skorowidze uwzględniające jednocześnie „historyczne” numery aktów oraz oznaczenia aktów nadane po przeniesieniu do RSC.

4. Usprawnienie zarządzania aktami zbiorowymi przez dodatkowy wyróżnik uzupełniający oznaczenie aktu nadane po przeniesieniu do RSC.

Ponad to przekazano uczestnikom aktualne informacje na temat gotowości do wydawanie odpisów archiwalnych aktów na nowych blankietach za pomocą dotychczasowych aplikacji USC (PB_USC i AA_USC) w kontekście projektowanej nowelizacji ustawy PASC.

Szczegółowe informacje na temat szkolenia można znaleźć na stronie:
http://www.lublin.uw.gov.pl/aktualnosci/seminarium-dla-kierownik%C3%B3w-i-zast%C4%99pc%C3%B3w-urz%C4%99du-stanu-cywilnego