TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii do przechowywania ustawień na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Jubileuszowa Konferencja z okazji 70-lecia powstania USC w Polsce

13 grudnia 2016r., w Rzeszowie odbędzie się Jubileuszowa Konferencja z  okazji 70-lecia powstania USC w Polsce. Konferencja organizowana jest przez Podkarpackie Forum Urzędów Stanu Cywilnego i FRDL Podkarpacki Ośrodek Samorządu Terytorialnego przy współudziale firmy TECHNIKA IT S.A. W konferencji wezmą udział Dyrektor i pracownicy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie. Agenda Konferencji obejmuje część uroczystą spotkania jaką będzie wręczenie okolicznościowych dyplomów dla Kierowników USC z okazji 70 – istnienia Urzędu Stanu Cywilnego w Polsce. Nie zabraknie także treści merytorycznych i praktycznych - przewidziane są bowiem wystąpienia przedstawicieli firmy Technika IT dotyczące Masowej migracji aktów stanu cywilnego z Aplikacji Wspierających do SRP,  oraz wykład doktora nauk prawnych w zakresie – Piotra Kasprzyka- Rejestracja stanu cywilnego w świetle nowych regulacji ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego.

IV Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego - Łagów

Technika IT S.A. zaprezentowała swój autorski System Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją – tEZD podczas IV Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego, zorganizowanego przez Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego, które odbyło się w dniach 17-18 listopada 2016r. Pan Jan Krzysztof Wojtala, główny analityk w firmie Technika IT S.A., przedstawił szeroką funkcjonalność systemu oraz zalety jego wdrożenia, jak np. wsparcie prowadzenia archiwum USC, ewidencji wszystkich czynności kancelaryjnych oraz możliwości zasilania rejestrów kancelaryjnych przez inne aplikacje. Prezentacja systemu tEZD, spotkała się z dużym zainteresowaniem wśród uczestników seminarium. Szeroko został również omówiony temat masowej migracji aktów stanu cywilnego. Technika IT S.A, oraz Centralny Ośrodek Informatyki przedstawiły koncepcję oraz zalety tego procesu, min. szybkość, masowość, minimalna ilość danych, minimalna praca użytkownika przy dużej wolumetrii danych, automatyczna ewidencja.

Więcej informacji odnośnie systemu tEZD można przeczytać tutaj.

Pełne podsumowanie z seminarium można przeczytać tutaj.

Seminarium w Łagowie

Zrzeszenie Gmin Województwa Lubuskiego organizuje w dniach 17-18 listopada 2016r. Lubuskie Seminarium Rejestracji Stanu Cywilnego.

Tematyką seminarium będą między innymi zagadnienia związane z funkcjonowaniem Rejestru Stanu Cywilnego oraz mające nastąpić w 2017 r. wdrożenie nowej funkcjonalności – migracji masowej asc z Aplikacji Wspierających.

Ponad to planowane są także dyskusje odnośnie propozycji kolejnych zmian prawnych i informatycznych wynikających z obecnych spostrzeżeń i doświadczeń z funkcjonowania urzędów stanu cywilnego w województwie lubuskim.

Seminarium odbędzie się w Łagowie, a jednym z prelegentów będzie także TECHNIKA IT.

Wsparcie techniczne dla USC w 2017 roku

Informujemy, że TECHNIKA IT S.A. w 2017 roku zapewni wsparcie techniczne dla oprogramowania PB_USC, EKSPORT_USC oraz AA_USC w zakresie jego utrzymania, rozwoju oraz pomocy dla użytkowników.

W przyszłym roku rozwój oprogramowania dla USC skoncentrowany będzie przede wszystkim na wsparciu pojedynczego oraz masowego przenoszenia treści aktów stanu cywilnego z naszych aplikacji do centralnego rejestru stanu cywilnego przy wykorzystaniu usług sieciowych Systemu Rejestru Państwowych (po ich udostępnieniu przez Ministerstwo Cyfryzacji).

Doskonalić będziemy również obsługę wydawania odpisów aktów stanu cywilnego na obowiązujących formularzach, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 lipca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego oraz funkcjonalność odpowiedzialną za zarządzanie archiwum USC i wykonywanie czynności kancelaryjnych.