TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii do przechowywania ustawień na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

SEMINARIUM W KRAKOWIE

W dniach od 7 do 9 czerwca 2017r. odbędzie się w Krakowie, w Hotelu „Wit Stwosz”, Seminarium organizowane przez Małopolski Oddział SUSC RP. Spotkanie podsumuje dwa lata doświadczeń związanych z funkcjonowaniem USC po wprowadzeniu nowych rozwiązań prawnych i informatycznych. Podczas wykładów poruszane będą m.in. zagadnienia prawne związane z rejestracją stanu cywilnego oraz zmianą imienia i nazwiska. Nie zabraknie też informacji dotyczących działań modernizacyjnych BUSC czy też bieżących problemów legislacyjnych i informatycznych w rejestracji stanu cywilnego i konieczności zmian w prawodawstwie wynikającej z funkcjonowania znowelizowanej w 2015 r. ustawy p.a.s.c.

Relacja z tego spotkania w letnim numerze Newslettera „TECHNIKA I USC”.

XVII KONGRES EVS

W dniach od 6 do 10 czerwca 2017r. odbędzie się coroczny Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Urzędniczek i Urzędników Stanu Cywilnego. Tegoroczne spotkanie organizowane jest we Włoszech w Castel San Pietro Terme niedaleko Bolonii.

Kongres poświęcony będzie tematyce związanej ze swobodnym przemieszczaniem się obywateli w Unii Europejskiej w kontekście rejestracji stanu cywilnego oraz ewidencji ludności.

Podczas czterech dni Seminarium wygłoszone zostaną wykłady przedstawicieli urzędów stanu cywilnego z różnych części Europy: Włoch, Estonii, Rumunii, Polski , Austrii, Belgii, Holandii czy Szkocji.

Relacja z tego wydarzenia w wakacyjnych numerach Newslettera „TECHNIKA I USC”. Zachęcamy do lektury i prenumeraty!

Szkolenie w Lublinie 8-10 maja 2017r.

W dniach 8 -10 maja odbędzie się w Lublinie, w hotelu Huzar, szkolenie organizowane przez Lubelski Oddział SUSC RP dla kierowników urzędów stanu cywilnego.

Szkolenie poświęcone jest m.in. zmianom w ustawie Kodeksu Postępowania Administracyjnego  czy zagadnieniom związanym z prawem prywatnym międzynarodowym.

Nie zabraknie także tematyki związanej z codzienną pracą w aplikacji ŹRÓDŁO i zmian jakie są w niej dokonywane. Poruszone zostaną także zagadnienia związane z teoretycznymi i praktycznymi założeniami stosowania oprogramowania do masowej migracji aktów do rejestru stanu cywilnego.

SEMINARIUM W TARNOWIE PODGÓRNYM

W dniach 25-27 kwietnia 2017r. w Tarnowie Podgórnym odbędzie się seminarium  dla  Kierowników  USC.

W pierwszym dniu seminarium wykład poprowadzi Pani Ewa Iwańczuk - USC m.st. Warszawy na temat „Praktycznych aspektów rejestracji stanu cywilnego w aplikacji ŻRÓDŁO. Perspektywy istotnych zmian w oprogramowaniu„

Drugi dzień seminarium przyniesie dwa wykłady; pierwszy wygłoszony przez Panią Danutę Sorbian – Z-cę Dyrektora USC m.st. Warszawy, poświęcony „Ustaleniu pochodzenia dziecka w świetle  kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz aktualnego orzecznictwa. Sporządzaniu aktów stanu cywilnego w oparciu o zdarzenie, które nastąpiło za granicą przy uwzględnieniu Prawa o aktach stanu cywilnego, Prawa prywatnego międzynarodowego i orzecznictwa. Zmianom w kodeksie postępowania administracyjnego, które wejdą w życie 1 czerwca 2017r. i ich wpływowi na dokonywanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego.”

Drugi wykład tego dnia poprowadzi Pani Barbara Romockaj-Tyfel - Z-ca Dyrektora USC m.st. Warszawy, na temat „Paktycznych aspektów postępowania administracyjnego w zakresie zmiany imion i nazwisk”.

Ostatni dzień seminarium  poświęcony będzie „Teoretycznym i praktycznym założeniom stosowania oprogramowania do masowej migracji aktów do Rejestru Stanu Cywilnego” . Wykład w tym zakresie poprowadzi Prezes TECHNIKA IT – Pan Władysław Penar.