TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii do przechowywania ustawień na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Audyt ODO

Audyt i wdrożenie systemu ochrony danych osobowych w organizacji  

Technika IT S.A. wraz z wyspecjalizowaną Kancelarią prawną świadczy usługi audytowe i doradcze w zakresie ochrony danych osobowych „GDPR”, zwanego także „RODO” lub „Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych” w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Nowe przepisy zostały przyjęte w formie rozporządzenia, co oznacza bezpośrednie stosowanie przepisów przez wszystkich przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. RODO wejdzie w życie bez konieczności implementacji z polską ustawą. Wszystko w celu ujednolicenia zasad ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej.

Celem usługi audytu jest wsparcie Klienta w ocenie stanu przygotowania organizacji do nowych regulacji prawnych oraz wsparcie w działaniach mających na celu uzyskanie zgodności z nowym prawem o ochronie danych osobowych.

Usługi doradcze związane z wdrożeniem systemu ochrony danych osobowych obejmują wsparcie Klienta przy opracowaniu dokumentacji ochrony danych osobowych. Celem, który sobie stawiamy jest zapewnienie, aby zdefiniowane w organizacji procesy związane z przetwarzaniem danych osobowych funkcjonowały wydajnie i bezpiecznie.

Zakres usług jest następujący:

Zadanie 1:

 1. Przeprowadzenie audytu.
 2. Szkolenie pracowników przetwarzających dane osobowe.
 3. Opracowanie raportu z audytu wraz z rekomendacjami.

Zadanie 2:

 1. Przegląd i weryfikacja istniejącej dokumentacji (jeśli jest).
 2. Opracowanie wzorów brakujących dokumentów (Polityki Bezpieczeństwa, Rejestru czynności przetwarzania danych, upoważnień dla pracowników, klauzul zgód na przetwarzanie danych osobowych itp.).

Zadanie 3:

 1. Wsparcie w utrzymaniu systemu poprzez porzeprowadzenie audytów kontrolnych raz do roku (lub częściej na wniosek Klienta).
 2. Miesięczną usługę wsparcia (IODO jeżeli jest wymagany Rozporządzeniem):
  • wykonywanie przeglądów newralgicznych obszarów przetwarzania danych osobowych: przegląd stosowanej dokumentacji, przegląd form zabezpieczeń organizacyjnych, przegląd od strony informatycznej,
  • konsultacje organizacyjno-informatyczne,
  • konsultacje techniczno-prawne.

Każde z zadań stanowi odrębną część oferty. Zadania po audycie są dla klienta opcjonalne.

Korzyści płynące z audytu i wdrożenia ODO:

 • identyfikacja problemów związanych z ochroną danych osobowych;
 • rekomendacje zapewniające bezpieczeństwo i zgodne z prawem przetwarzanie danych;
 • dostarczenie wymaganej Rozporządzeniem dokumentacji ODO;
 • minimalizacja ryzyka prawnego związanego z przetwarzaniem danych osobowych.