TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii do przechowywania ustawień na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Rada nadzorcza

Informacja na temat członków Rady Nadzorczej Technika IT S.A. powołanych w dniu 28 maja 2013 roku na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki:

Michał Górski – przewodniczący
Ukończył Uniwersytet Śląski, kierunek informacja naukowo-techniczna. W 1987 roku wraz z kolegami założył spółkę informatyczną SPIN, w której pełnił rolę wiceprezesa, a po wejściu spółki na GPW w Warszawie co miało miejsce w 2005 roku, funkcję Prezesa Zarządu. Obecnie jest inwestorem i doradcą.

Jerzy Nowak - vice przewodniczący
Ukończył Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechniki Warszawskiej, specjalizując sie w planowaniu i organizacji przedsiębiorstw budowy maszyn. W 2000 roku uzupełnia wiedzę na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego w studium podyplomowym z informatyki gospodarczej, a w 2005 w Akademii Obrony Narodowej w studium podyplomowym bezpieczeństwa państwa. Był członkiem rad nadzorczych w jednoosobowych spółkach skarbu państwa jak Energopomiar Sp. z o.o. i Dolpima S.A. Tworzył i prowadził przez 25 lat służbę informatyki w Zakładach Mechanicznych Bumar-Łabędy. Od 1989 roku prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Zakład Projektowania Systemów. Ma w dorobku szereg publikacji (artykuły i opracowania książkowe).

Jerzy Pająk – członek
Absolwent Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej w specjalności Automatyka Kompleksowa i Informatyka. W latach 1979-1985 pracował jako informatyk w Zakładach Mechanicznych "Bumar-Łabędy". Był inicjatorem i Prezesem Zarządu Spółdzielni Pracy Zakład Elektroniki i Informatyki i Organizacji "ELINOR", którą  prowadził w latach 1986-1991. Od 1992 kontynuował działalność w zakresie tworzenia i wdrażania systemów wspomagających zarządzanie, jako właściciel a następnie współwłaściciel "ELINOR" Spółka Jawna. Aktualnie kontynuuje działalność gospodarczą w zakresie wdrażania systemów ERP , współpracując z LGBS Polska sp. z o.o..

Krystyna Penar – członek
Ukończyła wyższe studia na Uniwersytecie Wrocławskim kierunek Prawo i Administracja. W spółce TECHNIKA IT pełni funkcję zastępcy Pełnomocnika Zarządu ds. Zarządzania Jakością ISO.

Grzegorz Wójcik – członek
Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji  Uniwersytetu  Śląskiego w Katowicach w 2000r. Po ukończeniu studiów podjął pracę w największej kancelarii na Śląsku pod względem liczby zatrudnionych prawników, pełniąc w okresie od 2003 do 2007r. funkcję kierownika zespołu specjalizującą się w prawie spółek handlowych i prawie gospodarczym. W latach 2003r. – 2007r. odbył aplikację adwokacką. W 2007r. uzyskał uprawnienia  do wykonywania zawodu adwokata i otworzył własną Kancelarię specjalizującą się w prawie spółek handlowych i prawie gospodarczym.