TA STRONA UŻYWA COOKIES. Używamy cookies i podobnych technologii do przechowywania ustawień na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz zmienić te ustawienia. Szczegóły znajdziesz w Polityce Prywatności.

Zarząd

Władysław Penar, Prezes Zarządu

Urodzony w roku 1953. Ukończył studia wyższe na Politechnice Śląskiej w Gliwicach na Wydziale Automatyki i Informatyki. W latach 1977-1990 pracował w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach jako pracownik naukowy na stanowisku asystenta, kierując Samodzielną Pracownią Informatyki. W roku 1988 założył wraz z Pawłem Gajowskim spółkę PTH TECHNIKA sp. z o.o., w której jest głównym udziałowcem; pełniąc od roku 1990 funkcje w Zarządzie Spółki. Jest założycielem i głównym akcjonariuszem spółki TECHNIKA IT S.A. Ustaleniem Zgromadzenia Akcjonariuszy założycieli spółki w organizacji wszedł do Zarządu Spółki w dniu 17 marca 2009 roku.

Władysław Penar nie prowadzi działalności konkurencyjnej i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla TECHNIKA IT S.A. bądź jako wspólnik, bądź jako członek organu. Władysław Penar nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Natalia Penar-Biały, Członek Zarządu

Urodzona 1978r. Ukończyła studia wyższe na Politechnice Śląskiej na Wydziale Mechanicznym-Technologicznym o specjalizacji Systemy Zarządzania Jakością. W latach 2003-2009 pracowała w Zakładzie Przetwórstwa Metali  INMET w Gliwicach, początkowo na stanowisku specjalisty ds. jakości, później jako Pełnomocnik Zarządu ds. ISO. W roku 2009 podjęła pracę w TECHNIKA IT na stanowisku Pełnomocnik Zarządu ds. ISO.  W roku 2012 została jednym z akcjonariuszy Spółki,  a od 1 czerwca 2013r. weszła w skład Zarządu TECHNIKA IT S.A.

Natalia Penar-Biały nie prowadzi działalności konkurencyjnej i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla TECHNIKA IT S.A. bądź jako wspólnik, bądź jako członek organu. Natalia Penar-Biały nie jest wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Ryszard Tymkiewicz, Członek Zarządu

Urodzony w 1970 roku, posiada wykształcenie wyższe, ukończył Wydział Zarządzania (kierunek informatyka) Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Ryszard Tymkiewicz rozpoczynał pracę zawodową jako operator systemów AS/400 w Departamencie Informatyki i Telekomunikacji Centrali Banku Śląskiego (1995-1996). Następnie w latach 1996-2004 pracował w Zakładzie Techniki Komputerowej SOFT EKSPERT na stanowiskach programisty, kierownika zespołu oraz dyrektora. W latach 2004-2009 pracował w UPOS System na stanowisku Dyrektora Działu Informatyki w Pionie Wdrożeń i Serwisu. Od 2009 roku związany jest z firmą TECHNIKA IT S.A., od 2012 roku pełni funkcję Dyrektora Zarządzającego. Od 1 czerwca 2013r. wszedł w skład Zarządu TECHNIKA IT S.A.

Ryszard Tymkiewicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej i nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej dla TECHNIKA IT S.A. bądź jako wspólnik, bądź jako członek organu. Ryszard Tymkiewicz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.